Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

bibipupu

Nam
Website
http://www.yeumoitruong.vn
Nơi ở
Đà Nẵng
Occupation
Tư vấn

Chữ ký

NGHỀ HSE - NGHỀ VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Các danh hiệu

 1. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top