Luật bảo vệ môi trường

Download các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới "Luật bảo vệ môi trường". Để trao đổi thắc mắc liên quan tới chủ đề này vui lòng truy cập Trao đổi về An toàn vệ sinh lao động.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
10,321
Bài viết
40,664
Thành viên
30,800
Thành viên mới nhất
Hoa18

Top resources

ứng phó sự cố tràn dầu
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
45
Cập nhật
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
48
Cập nhật
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
17
Cập nhật
QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
VỀ THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
17
Cập nhật
QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG QUỐC GIA VỀ KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐGTĐ MT...
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Cập nhật
VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐGTĐ MT
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi..
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Cập nhật
VỀ BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG, BỘ CHỈ THỊ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
1
Cập nhật
VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Cập nhật
VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Cập nhật
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHỆ CAO
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Cập nhật
QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI, XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
7
Cập nhật
VỀ BẢO VỆ MT CỤM CN, KHU KINH DOANH, DV VỤ TẬP TRUNG, LÀNG NGHỀ VÀ CƠ SỞ SX, KINH DOANH, DV
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Cập nhật
Top