Resource icon

CƠ SỞ PHÁP LÝ – TÂM LÝ CỦA GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA CÁC MÔN HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ 2019-07-12

No permission to download
Dựa trên cơ sở của chương trình, sách giáo khoa từ lớp 6 đến lớp 9 của các môn học, nhóm nghiên cứu triển khai một cách có hệ thống các nội dung giáo dục môi trường, qua đó sẽ góp phần nâng cao từng bước nhận thức, kiến thức, thái độ, hành vi và kỹ năng hành động trong môi trường của học sinh. Kết quả đạt được là:
- Xác định cơ sở lí luận và thực tiễn của việc khai thác các nội dung giáo dục môi trường qua các môn học ở trường phổ thông Trung học cơ sở.
- Đưa ra nội dung và phương pháp giáo dục môi trường qua các môn học từ lớp 6 đến lớp 9.
- Thiết kế một số bài học khai thác nội dung giáo dục môi trường và vận dụng có hiệu quả các thiết kế đó trong dạy học.
- Tổng hợp tình hình giáo dục môi trường trong nước, trên thế giới, trong ngành Giáo dục.
- Các sản phẩm của đề tài có thể ứng dụng rộng rãi trong các trường Trung học cơ sở của Việt Nam.
Tác giả
tho huynh
Downloads
0
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top