Resource icon

Đánh giá tác động và rủi ro của biến đổi khí hậu đến hạ lưu sông Cu Đê – thành phố Đà Nẵng 2019-07-12

No permission to download
Báo cáo này chỉ ra một số biểu hiện của Biến đổi khí hậu (nhiệt độ, lượng mưa, các hiện tượng thời tiết cực đoan)…, đánh giá tác động và rủi ro của Biến đổi khí hậu tới tài nguyên (nước), các ngành kinh tế và các yếu tố xã hội tại khu vực hạ lưu sông Cu Đê - thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu, phòng chống và thích ứng với Biến đổi khí hậu tại khu vực này.
Tác giả
tho huynh
Downloads
1
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top