Resource icon

DỰ BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2020 2019-07-12

No permission to download
DỰ BÁO MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2020

forecasting environment pollution levels by industrial development arising to 2020 in long an province

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thu Hiền, Cao Duy Trường

Viện Môi trường và Tài nguyên – ĐHQG TPHCM
Tóm tắt
Bài báo này trình bày kết quả dự báo tải lượng ô nhiễm môi trường không khí, nước và chất thải rắn do hoạt động của các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Long An đến năm 2020.
Đề tài sử dụng 2 mô hình toán học để xác định mức độ lan truyền ô nhiễm môi trường không khí và nước, đó là mô hình ISC3 và Mike 11. Kết quả chạy mô hình cho thấy, để đảm bảo chất lượng môi trường không khí Tỉnh đạt QCVN thì đến năm 2015 phải có biện pháp xử lý giảm ít nhất 57% lượng khí thải, và đến năm 2020 là 80%. Đối với môi trường nước, dựa trên bản đồ dự báo lan truyền ô nhiễm nước có thể xác định được những nguồn thải nào là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước.
Tác giả
tho huynh
Downloads
1
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top