Resource icon

Mindmap về phòng cháy chữa cháy 2018-08-22

No permission to download
Mindmap về phòng cháy chữa cháy
Nguồn: trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Phòng cháy chữa cháy là tổng hợp các biện pháp, giải pháp kỹ thuật nhằm loại trừ hoặc hạn chế đến mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đồng thời tạo các điều kiện thuận lợi, phù hợp cho công tác cứu người, cứu tài sản, chữa cháy, chống cháy lan hiệu quả và làm giảm thiểu tối đa các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

1534908640290.png
Tác giả
Ms Bean
Downloads
79
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Top