Resource icon

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM RESEAR 2019-07-12

No permission to download
NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM
RESEARCHING MEASURES OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR URBAN DEVELOPMENT IN VIETNAM
GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng, PGS.TS. Trần Việt Liễn

TÓM TẮT
Trong báo cáo này trình bày các tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với xây dựng đô thị và các đề xuất về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển đô thị ở Việt Nam:
Củng cố và phát triển các đê, đập biển và sông thích ứng với nước biển dâng;
Phát triển các vùng đệm bảo vệ các đô thị ven biển;
Lưu trữ nước mưa, hạn chế khai thác nước ngầm, chống ô nhiễm môi trường nước mặt;
Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa để chống úng ngập đô thị;
Phát triển công trình xanh, giao thông xanh, công nghệp xanh;
Cải tạo và phát triển đô thị sinh thái;
Thiết kế và xây dựng các không gian ngầm đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu;
Đề xuất các định hướng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật trong phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu;
TỪ KHÓA: Thích ứng với biến đổi khí hậu, Phát triển đô thị.
Tác giả
tho huynh
Downloads
0
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top