Resource icon

QUÁ TRÌNH ĐÔNG TỤ SINH HỌC LÀM TĂNG HIỆU SUẤT LẮNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN 2019-07-12

No permission to download
Nội dung chính của nghiên cứu là nghiên cứu quá trình đông tụ sinh học làm tăng hiệu quả lắng trong giai đọan xử lý cơ học (Xử lý thứ cấp) tạo điều kiện thuận lợi và thích hợp cho giai đọan xử lý sinh học. Nước thải sử dụng trong nghiên cứu là nước thải chế biến thủy sản. Khảo sát các yếu tố tối ưu có ảnh hưởng đến quá trình đông tụ sinh học: Thời gian làm thóang và hàm lượng MLSS.
Thời gian làm thóang với lưu lượng khí 0,5m3/giờ/m3 (trong 20 phút), MLSS: 4g/l, thời gian lắng 1 giờ 30 phút.
Từ kết quả nghiên cứu cho thấy quá trình đông tụ sinh học (làm thóang có thÊm bùn họat tính) có khả năng tăng hiệu quả lắng 84,64%, thích hợp cho hệ thống xử lý sinh học tiếp theo.
Tác giả
tho huynh
Downloads
0
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from tho huynh

Share this resource

Top