Resource icon

Quản lý thời gian 2018-11-26

No permission to download
QUẢN LÝ THỜI GIAN
Phong cách ưa thích của chúng ta ảnh hưởng tới cách chúng ta sử dụng thời gian. Hãy xác định cột phong cách ưa thích nhất của bạn. Chọn () những yếu tố điển hình nhất
trong việc sử dụng thời gian của bạn. Sau đó đọc phần lời khuyến nghị để sử dụng thời gian tốt hơn.
Tận dụng thời gian với những điểm mạnh của mình
Tác giả
Ms Bean
Downloads
36
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Top