Kết quả tìm kiếm

 1. M

  Tiêu chuẩn an ninh C-TPAT update 2.0

  Hiện nhà mình chuẩn bị đánh giá C-TPAT định kỳ nhưng do chưa được tham gia khóa học C-TPAT update các tiêu mới (cybersecurity & agricultural security) nên sợ đánh giá bị thiếu nhiều. Bạn nào được tham gia khóa đào tạo cho mình tham khảo tài liệu đào tạo theo tiêu chuẩn mới này với. Do phải...
 2. M

  Quy trình kiểm soát côn trùng

  Bạn nào có quy trình về kiểm soát côn trùng không cho mình xin với.
 3. M

  Quản lý môi trường Đánh giá nội bộ về môi trường

  Hiện mình chuẩn bị đánh giá Higg của khách hàng chỉ định bên thứ 3 về đánh giá. Bạn nào có tài liệu liên quan tới đánh giá nội bộ về môi trường cho mình xin với
scroll-topTop