Kết quả tìm kiếm

  1. T

    GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG "XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:

    ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NGUY CƠ VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001: 2007 CHO PHÂN XƯỞNG A CỦA CÔNG TY ABC Đặt vấn đề Chương I: Tổng quan 1.1 Tổng quan về doanh nghiệp 1.2 Tổng quan về phân xưởng A 1.3 Sơ đồ quy trình công nghệ của phân xưởng A Chương II...
  2. T

    Hướng dẫn về an toàn hàn điện - Occupational safety and health guideline for welding fumes

    Chao ban Hung, Tony khong the gui cho Ban duoc bang email nen Tony cung muon gui chung vao trang dien dan HSE cho moi nguoi tham khao? Hướng dẫn về an toàn hàn (điện), Vi Tony khong biet ban lam ben nganh co khi gi nen cung rat kho de post tai lieu cho ban, Ban co the noi ro hon duoc khong?
scroll-topTop