Kết quả tìm kiếm

  1. M

    LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI

    Trong các nghành công nghiệp thường thải ra các chất thải rắn nguy hại, nếu không được quản lý tốt sẽ làm mất vệ sinh môi trường, gây ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí, gây hại đến sức khỏe con người hiện tại và sau này. Tuy nhiên phần lớn các chất thải rắn, kể cả chất thải nguy hại được...
scroll-topTop