Kết quả tìm kiếm

 1. daibangxanh

  Quyết định sự cố tràn dầu và hóa chất độc số 1862/QĐ-TTg

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1862/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU...
 2. daibangxanh

  Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

  CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015...
 3. daibangxanh

  Quản lý rủi ro - TCVN 9788

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9788 : 2013 - ISO GUIDE 73 : 2009 QUẢN LÝ RỦI RO – TỪ VỰNG Risk management – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 9788:2013 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 73:2009; TCVN 9788:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng...
 4. daibangxanh

  Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ Bình Phước

  Chiến lược bảo vệ môi trường và sản xuất sạch hơn trong công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn năm 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 220/QĐ-UBND Bình...
 5. daibangxanh

  Đăng ký đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại TPHCM

  Đăng ký đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại TPHCM - Miễn phí cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Các bạn liên hệ Mr Minh - trongminh@greco.vn - 0908090013 để được hướng dẫn chi tiết nhé. - Việc thực hiện đánh giá nhanh SXSH các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm đem lại thông tin cho các doanh nghiệp về...
 6. daibangxanh

  Bình chữa cháy như thế này được không

  bình chữa cháy vầy được không các bạn. Xin cho vài comment
 7. daibangxanh

  Mô tả nhiệm vụ của 1 cán bộ HSE Manager

  Dựa vào bảng mô tả công việc của 1 số công ty thì mình cóp được 1 ít như sau: Strive for zero injury and zero accident Build up safety culture to all employees to ensure no any incidents/accident happened relevant to HSE&S issues. Assess for safety and health, evaluate environmental aspect/...
 8. daibangxanh

  ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM nhà máy xử lý chất thải nguy hại công nghiệp CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG Đơn vị tư vấn lập báo cáo: VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG, ĐHXD Dự án Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại và công nghiệp Qui mô công suất...
 9. daibangxanh

  hội thảo quản lý chất thải nguy hại

  TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG Cục Quản lý Chất Thải và Cải Thiện Môi Trường VÀ ÁP DỤNG MỞ RỘNG TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
 10. daibangxanh

  So sánh chất rắn lơ lửng TS, TSS, SS

  Một số bạn hỏi về so sánh TS, TSS, SS liên quan đến chất rắn lơ lửng trong xử lý nước thải trong email mình như sau: So sánh TS, TSS, SS Bạn vui lòng phân biệt giúp mình và cách kiểm tra các chỉ tiêu này về mặt phân tích, cảm quan. Thân
 11. daibangxanh

  Hướng dẫn đánh giá rủi ro phát thải hóa chất nguy hại

  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ RỦI RO DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
 12. daibangxanh

  Hướng dẫn quan trắc hóa chất nguy hại

  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT QUAN TRẮC HÓA CHẤT NGUY HẠI PHÁT THẢI TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
 13. daibangxanh

  Hướng dẫn phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

  HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO PHÁT THẢI HÓA CHẤT NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-TCMT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường)
 14. daibangxanh

  Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường

  ổng cục Môi trường đã xây dựng các Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại vào môi trường. Cụ thể, ngày 18/6, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã ký 02 quyết định số 588/QĐ-TCMT và 589/QĐ-TCMT về việc ban hành 08 Hướng dẫn kỹ thuật về kiểm soát phát thải hóa chất nguy hại...
 15. daibangxanh

  hướng dẫn sơ bộ về đăng kí, khai báo hóa chất qua mạng

  Hướng dẫn tạm thời về đăng kí tài khoản, đăng kí sử dụng chữ ký số, và khai báo hóa chất trực tuyến. Ngày sửa: 16/05/2012 Nguồn: cục hóa chất
 16. daibangxanh

  Mẫu bản khai báo hóa chất

  Phụ lục 1 MẪU BẢN KHAI BÁO HÓA CHẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số:40/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Công Thương) BẢN KHAI BÁO HOÁ CHẤT Căn cứ Luật Hóa chất; Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...
 17. daibangxanh

  bảng lưu trữ chung hóa chất

  bác nào có bảng lưu trữ hóa chất gốc của merck không, có thì upload lên cho anh em tham khảo với nhé
 18. daibangxanh

  công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

  Giải đáp thắc mắc trong quá trình lập hồ sơ đăng ký công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường 31/10/2013 2:35:30 PM Nhằm giúp các Doanh nghiệp thuận tiện trong việc Đăng ký hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận Túi ni lông thân thiện với môi trường, Tổng cục Môi trường trân trọng giải đáp các...
 19. daibangxanh

  tra cứu MSDS của Merck

  Thông thường khi mua hóa chất của Merck thì các bạn sẽ được phát MSDS và các hướng dẫn khác. Đây là đường dẫn tra cứu MSDS của Merck, mời các bạn tham khảo http://www.merck-performance-materials.com/en/msds_quicksearch/msds_quicksearch.html
 20. daibangxanh

  Tràn lan mua bán rác thải y tế nguy hại

  Thay vì phải thu gom, tiêu hủy theo đúng quy định, nhưng rác thải y tế có yếu tố nguy hại ở nhiều bệnh viện lớn trên địa bàn thủ đô Hà Nội vẫn được tuồn bán ra ngoài. Ngang nhiên thu gom nhựa thải y tế ngay trước cổng phụ Bệnh viện Nhi T.Ư - Ảnh: Hà An Sau nhiều ngày thâm nhập, đeo bám...
scroll-topTop