Kết quả tìm kiếm

  1. H

    admin ơi ? Cho em hỏi 1 vấn đề nha a ? Hiện em làm đề tài tốt nghiệp về xử lý nước thải khu hải...

    admin ơi ? Cho em hỏi 1 vấn đề nha a ? Hiện em làm đề tài tốt nghiệp về xử lý nước thải khu hải sản, mà đề tài của em lại xử dụng phương pháp hiếu khí kết hợp với kị khí em nên dùng thiết bị gì đây anh ? có bãn ve cụ thể nha anh ? send lai dùm em nha a .thank anh.
  2. H

    admin ơi ? Cho em hỏi 1 vấn đề nha a ? Hiện em làm đề tài tốt nghiệp về xử lý nước thải khu hải...

    admin ơi ? Cho em hỏi 1 vấn đề nha a ? Hiện em làm đề tài tốt nghiệp về xử lý nước thải khu hải sản, mà đề tài của em lại xử dụng phương pháp hiếu khí kết hợp với kị khí em nên dùng thiết bị gì đây anh ? có bãn ve cụ thể nha anh ? send lai dùm em nha a .thank anh.
scroll-topTop