Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Giúp mình về Xử lý nước nhiễm mặn với!

    Chào bạn, mình đang làm luận văn về trao đổi ion để khử mặn. mà thiếu thốn tài liệu quá. bạn có thể cho mình xin tài liệu của bạn đã làm luận văn được không? cám ơn bạn mail: thmnhat95@gmail.com
scroll-topTop