Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Giúp e

    A chị nào giải giúp e 2 bài tập này với : Câu 1: Cho một thiết bị có khả năng chưng cất từ 1-10m3. Nước thải mang đi chưng cất có đặc tính như sau: thể tích = 10m3; khối lượng chất A có trong nước thải = 80kg; nồng độ bão hòa của chất A trong nước = 50g/L. Cho hiệu suất khi chưng cất: 100%A...
scroll-topTop