Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Thông tin bình chữa cháy CO2 5kg

    Những bình chữa cháy CO2 5kg giúp bạn tiết kiệm tiền trong khi thân thiện môi trường. 21 bước trong quá trình nâng cấp được chứng nhận đảm bảo rằng các bình chữa có chất lượng cao nhất. Những bình chữa cháy CO2 30kg bảo vệ hiệu quả chi phí và có thấp hơn nhiều tác động đến môi trường . Thông...
  2. A

    Phòng cháy chữa cháy tại các khu trọ

    Các nhà trọ thường có diện tích sử dụng không lớn, từ 12 đến 25 m2 nhưng có từ 2 – 4 sinh viên ở cùng nhau, toàn bộ đồ đạc phục vụ cho sinh hoạt, học tập đều được sắp xếp trong diện tích sử dụng này dẫn tới tải trọng chất cháy trên một đơn vị diện tích sàn khá lớn. Các vận dụng thường được làm...
scroll-topTop