Kết quả tìm kiếm

  1. duytungspkt

    Tư vấn Hỏi việc thử áp đường ống PCCC

    Chào các Anh, Chị, Mọi người cho Tùng hỏi là để thử áp đường ống PCCC mới thi công xong (thử áp bằng nước). Thì áp lực phải thử là bao nhiêu bar? Thử trong thời gian bao lâu? Nếu có TCVN, QCVN hoặc văn bản pháp luật VN, nước ngoài về việc này, thì Anh, Chị cho Tùng và mọi người biết với nhé...
  2. duytungspkt

    Mong mọi người góp ý cho các quy trình của mình về xử lý nước thải cho khách sạn

    Chào các bạn, mình đang phải thiết kế 1 trạm xử lý nước thải khách sạn, công suất 120m3/ngày.đêm với các thông số như sau: - SS = 127 mg/lit - BOD5 = 195 mg/lit - Nito tổng = 34 mg/lit - Photpho tổng = 10 mg/lit - Dầu mỡ = 56 mg/lit - Chất hoạt động bề mặt = 12 mg/lit Yêu cầu là nước ra đạt...
scroll-topTop