Kết quả tìm kiếm

 1. V

  Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường

  Có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. http://www.mediafire.com/?dabmnmyzwtm
 2. V

  Thông tư 16/2009/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường không khí xung quanh

  http://www.mediafire.com/?udnyct1znzo
 3. V

  Thông tư 08/2009/TT-BNTMT

  Thông tư 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ TN&MT Quy định quản lý và BVMT khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp http://www.mediafire.com/?z2n3jtmth2m
 4. V

  Văn bản Quản lý nhà nước thông thường

  Làm Chuyên viên ngành môi trường yêu cầu bạn phải thường xuyên trả lời các văn bản của cấp trên cũng như phải soạn thảo các văn bản quản lý nhà nước thông thường. Văn bản là phương tiện thông tin, là ngôn ngữ giao tiếp giữa các cơ quan với nhau. Tuy nhiên việc soạn thảo một văn bản đáp ứng...
scroll-topTop