Kết quả tìm kiếm

  1. anhgata

    Xin giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

    Hiện bên mình có một dự án xử lý nước cấp ( bơm từ trạm bơm giếng khoan ), với công suất là 90 m3/ngày đêm. Những yếu tố đang có : Nước giếng khoan, 90m3/day. Địa điểm xây dựng : Hoà Bình. Hết ! Có bạn nào hoặc đơn vị nào quan tâm thì nghiên cứu và gửi cho mình xin công nghệ cũng như...
scroll-topTop