Kết quả tìm kiếm

  1. L

    thẻ an toàn điện

    Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 31/2014 về huấn luyện an toàn điện quy định tùy từng điều kiện có thể huấn luyện an toàn điện theo thông tư này hoặc kết hợp huấn luyện về ATLĐ,VSLĐ,PCCC...Như vậy, trong trường hợp công ty mình kết hợp huấn luyện thì có phải cấp thẻ an toàn điện nữa không? Người...
  2. L

    Hỏi về bằng cấp bắt buộc

    Mọi người cho mình hỏi: Thông tư 05/2014/BLĐTBXH quy định những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Vậy đối với những người quản lý, vận hành những thiết bị này ngoài chứng chỉ đào tạo an toàn lao động theo thông tư 27 ra có cần phải có bằng chuyên môn về máy hay không; ví dụ...
scroll-topTop