Kết quả tìm kiếm

  1. N

    QĐ 3733/2002/BYT và QCVN 05/2013/BTNMT

    Mình đang làm đề án bảo vệ môi trường cho cây xăng, qua tham khảo một số tài liệu, phần đánh giá ô nhiễm môi trường không khí, thấy một số đề án so sánh với QĐ TC 3733/BYT một số lại so sánh với QCVN 05:2013. Mình vẫn không hiểu lắm, bạn nào biết có thể giải đáp giúp mình được không ạ. Mình cảm ơn ạ
  2. N

    xin đề án bảo vệ môi trường cây xăng

    Em đang làm về đề án đơn giản cho cây xăng theo TT 26/2015 anh chị nào có cho e xin tham khảo được không ạ. em cảm ơn ạ. Gmail của em: lethinhungdh2cm1@gmail.com
scroll-topTop