Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Diễn tập nội bộ an toàn hóa chất

    B ơi, cho mình hỏi, hóa chất bên mình chỉ cần lập biện pháp ứng phó sự cố thôi thì khi diễn tập ứng phó sự cố hàng năm có cần thiết phải mời cán bộ cơ quan chức năng vào để chứng kiến và xác nhận không ạ? Mình cảm ơn
scroll-topTop