Kết quả tìm kiếm

  1. tinhmoi

    Đất hàng lang bảo vệ sông suối khu thu hồi có được bồi thường hay k. Xin chỉ giáo

    Ông md.miss ơi, ai đền bù cho ông đất hành lang sông suối vậy nè? Nói chung giờ cái vụ đất ven sông, ven biển nhạy cảm lắm. Mạnh tỉnh nào nấy làm, vấn đề là hồi xưa "lỡ" cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người ta rồi thì giờ nhà nước phải móc tiền ra đền bù [vụ Tiên Lãng đấy]. Còn theo...
  2. tinhmoi

    Ừ, TN khóa 07 nhưng k phải SV 07MT, là của khóa trước, do có việc nên bảo lưu, TN chung 07MT...

    Ừ, TN khóa 07 nhưng k phải SV 07MT, là của khóa trước, do có việc nên bảo lưu, TN chung 07MT, cũng bik vài bạn trong 07. Bạn tên gì?
scroll-topTop