Kết quả tìm kiếm

 1. T

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị...

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị trục trặc hoài ah,sắt đầu nguồn của em hơn 6 ,em đang dùng naoh và oxi để khử ,mà cứ chạy 3h là phải xúc xả,nước vàng ghê lắm,bây giờ đang phải thức để xả nữa,em nghe có cách khử sắt bằng vôi,mà ko bjk...
 2. T

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị...

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị trục trặc hoài ah,sắt đầu nguồn của em hơn 6 ,em đang dùng naoh và oxi để khử ,mà cứ chạy 3h là phải xúc xả,nước vàng ghê lắm,bây giờ đang phải thức để xả nữa,em nghe có cách khử sắt bằng vôi,mà ko bjk...
 3. T

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị...

  các anh chị ơi.em đang có hệ thống xử lý nước tinh khiết,công đoạn khử sắt đầu nguồn của em bị trục trặc hoài ah,sắt đầu nguồn của em hơn 6 ,em đang dùng naoh và oxi để khử ,mà cứ chạy 3h là phải xúc xả,nước vàng ghê lắm,bây giờ đang phải thức để xả nữa,em nghe có cách khử sắt bằng vôi,mà ko bjk...
scroll-topTop