Kết quả tìm kiếm

  1. phamhien90

    Thiết kế bể phản ứng xử lý Fe

    Em đang làm 1 thí nghiệm về tìm hệ số K dựa vào thực nghiệm của phản ứng xử lý Fe, từ đó tính ra thời gian phản ứng, và thiết kế nên bể đó. Em chưa biết tiến hành nó thế nào. Em đang cần 1 ít tài liệu về động học phản ứng Fe thực nghiệm, càng cụ thể càng tốt. Bác nào có thì share em nhé, cái...
scroll-topTop