Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Huấn luyện ATVSLĐ

    Mình đang cần tài tài liệu huấn luyện ATVSLĐ nhóm 4 và 6. Mọi người ai có, cho mình tham khảo với. Cảm ơn nhiều.
  2. L

    Phương pháp đánh giá tác động môi trường nội bộ

    Hiện tại, bên e đang soạn thảo lại tiêu chuẩn đánh giá tác động nội tại công ty. A/C có thể chia sẻ giúp e 1 vài phương pháp đánh giá được không ạ. Có mẫu Bảng xác định khía cạnh môi trường thì cho e xin với. E cảm ơn.
scroll-topTop