Kết quả tìm kiếm

  1. D

    cơ chế của tháp thấp thụ

    Viết nhầm tiêu đề - tháp Gas stripping. Mà loại hấp thụ cũng có 3 kiểu này :) Cho mình hỏi : tháp làm việc khí - nước cùng chiều vs khí - nước ngược chiều. Điểm khác biệt cơ bản là j ?? Trong waste water engineer , Gas stripping có 3 dạng là 2 dòng cùng chiều, 2 dòng khí nước ngược chiều và 2...
  2. D

    Xin bản vẽ autocad - cao trình trạm xử lý khí thải

    Hiện em đang là sinh viên. Thầy có yêu cầu vẽ 3 bản vẽ, trong đó có 1 bản là sơ đồ cao trình trạm xử lý khí thải lò đốt dầu FO... Em xin anh chị 1 bản vẽ mấu autocad về sơ đồ cao trình được không ạ. Và em cũng chưa hiểu " cao trình " ở đây là sơ đồ j . anh chị có thể giải thích dùm em không ạ !
scroll-topTop