Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Quản lý chất thải nguy hại! Giúp em!

    Em đang chuẩn bị thi môn "Quản Lý chất thải nguy hại" :26: . Có mấy bài tập sau. Các bác đọc bài, bác nào biết vào giúp đỡ em với :005: Đề bài như sau: Bài 1: Nhà máy Phân lân Bắc Giang xả nước thải ra con sông Thương (sông Thương cấp nước sinh hoạt cho dân quanh vùng) qua con mương có chiều...
scroll-topTop