Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Phụ cấp độc hại

    Mình đang có 1 số vướng mắc sau bạn nào biết giúp mình với và xin cám ơn: Hiện tại mình đang làm việc trong nhà máy xử lý nước thải (bao gồm vận hành, thí nghiệm,...) và có trong danh mục nghành nghề độc hại theo QĐ số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH thuộc điều kiện lao động loại V của hóa chất, nhưng...
scroll-topTop