Kết quả tìm kiếm

  1. 4rvn

    Có bạn nào muốn "improve English" không?

    Có bạn nào muốn "improve E" bằng cách speaking E qua yahoo hay skype thì liên lạc với 4R nhé. 4R đang muốn "practice E" mỗi ngày. Bạn nào rãnh vào buổi tối thì liên hệ nhé. Thời gian mình có thể thống nhất với nhau. :50: @ Mod : không phải 4R muốn spam đâu nhé. vn.4r87@yahoo.com
scroll-topTop