Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Bể keo tụ tạo bông đặt trước hay sau bể sinh học

    Hiện mình đang làm đồ án với các thông số đầu vào như sau: - SS: 500 - COD: 600 - BOD: 400 - Màu: 350 Sơ đồ dây chuyền: SCR -> BLC -> Lắng 1 -> keo tụ tạo bông -> lắng hóa lý -> bể sinh học -> lắng 2 -> tiếp xúc Theo các bạn bể keo tụ tạo bông nên đặt trước hay sau bể sinh học? MOng...
  2. V

    Hệ số không điều hòa của khu công nghiệp

    Hiện mình đang làm đồ án thiết kế hệ thống thoát nước cho 1 khu công nghiệp. Khi làm đến phần chọn đường kính ống thì mình đang bí ở chỗ Kch. Trong sách chỉ đề cập đến nước thải sinh hoạt, còn nước thải công nghiệp mình không biết phải tra ở đâu? Các anh các chị các bạn giúp mình với. MÌnh đang...
scroll-topTop