Kết quả tìm kiếm

  1. I

    Matlab với Kỹ sư/ sinh viên công nghệ môi trường

    Có ai từng dùng ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Matlab trong tính toán,thiết kế thiết bị xử lý chất thải/ mô phỏng các quá trình trong môi trường/ tính toán thống kê môi trường chưa? Các bạn cho ý kiến trao đổi nhé.:surrenders:
scroll-topTop