Kết quả tìm kiếm

  1. V

    khí thải bụi gỗ

    thân chào cả nhà! hiện tại mình đang nghiên cứu đề tài: NGUYÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CYCLON TRONG VIỆC LỌC BỤI LY TÂM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ. anh, chị và các bạn có tài liệu gì về khả năng xử lý bụi gỗ của cyclon không cho em với. các bảng khảo sát về kích cỡ...
scroll-topTop