Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Bài giảng ĐỘC CHẤT HỌC MÔI TRƯỜNG

  Chương 1:Giới thiệu về độc chất Chương 2:Một số nguyên lý về độc chất học môi trường Chương 3:Đường đi của độc chất trong môi trường Chương 4:Độc chất học môi trường Chương 5:Ảnh hưởng sinh học của độc chất Chương 6:Các yếu tố môi trường và dinh dưỡng trong điều hòa độc chất Chương 7:Sự...
 2. P

  QUÁ TRÌNH THUỶ LỰC TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  THUỶ LỰC ĐẠI CƯƠNG-TRẦN VĂN ĐẮC :fish2::fish2::fish2::fish2:
 3. P

  Báo cáo QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

  KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN LƯU VỰC SÔNG SÀI GÒN TỪ CẦU SÀI GÒN ĐẾN BẾN BẠCH ĐẰNG 1. Giới thiệu 2. Tổng quan sông Sài Gòn 3. Hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên 4. Hiện trạng quản lý 5. Đánh giá các vấn đề còn tồn tại và đề xuất các giải pháp 6. Kết luận-...
 4. P

  NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ẢNH HƯỜNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

  Năng lượng hạt nhân và những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường :005::005::005:
 5. P

  Bài giảng MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG

  1.Nhập môn 2.Nội dung môn học môi trường và sức khoẻ cộng đồng 3.Quan hệ giữa sức khoẻ và môi trường 4.Tác động của dân số, đô thị hoá lên sức khoẻ cộng đồng và môi trường 5.Định hướng cơ bản cho môi trường lành mạnh 6.Các chính sách quản lý sức khoẻ môi trường
 6. P

  KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

  BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: Ô NHIỄM MOI TRƯỜNG ĐẤT
 7. P

  SẢN XUẤT SẠCH HƠN (CLEANER PRODUCTION)

  [SIZE=3] GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHẦN1:Khái niệm và nguyên tắc sản xuất sạch hơn PhẦN2:Kĩ thuật và phương pháp sản xuất sạch hơn PHẦN 3:Lồng ghép chương trình sử dụng hiệu quả năng lượng vào SXSH PHẦN 4:Mẫu báo cáo đánh giá SXSH :pig::pig::pig::pig:
 8. P

  QUÁ TRÌNH THUỶ LỰC TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

  :3316978::3316978::3316978::3316978:
 9. P

  CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM)

  Tien trinh thuc hien du an CDM NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN TRONG TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN CDM VŨ THỊ HỒNG THỦY CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM) TỔNG QUAN, NHẬN DẠNG & PHÁT TRIỂN DỰ ÁN
scroll-topTop