Kết quả tìm kiếm

  1. huyhuy_ktm

    Ai giải thích dùm em cách tính lượng khí thải CO2 trong file đính kèm !

    Cái này e được giao nhưng nhìn vào chưa được hiểu Nhiệm vụ là phải tính lượng khí thải CO2 Ai biết hoặc chỉ e chỗ hỏi vấn đề này với ạ Thank all!
scroll-topTop