Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Top 10 vấn đề môi trường hiện nay

    Môi trường là một nguồn tài nguyên, đang được tiêu thụ theo cấp số nhân. Điều này đã dẫn đến rất nhiều vấn đề môi trường và các vấn đề cần phải được xử lý trên nhiều cơ sở khác nhau .Môi trường toàn cầu hiện nay là đầy những hạn hán, đói kém, lụt, thiên tai. Ở đây chúng ta xem xét các vấn đề môi...
scroll-topTop