Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Đào tạo an toàn cho người lao động

    ban ơi! bạn đã làm chương trình và bải giảng huấn luyện cho người lao động (nhóm 4) rồi thì làm ơn cho mình xin file với! mình đang cần làm cái hồ sơ này để đề nghị Sở duyệt mà chưa biết làm tn? bạn gửi mình xin file của bạn để mình tham khảo với! cảm ơn bạn nhiều! mình cần gấp lắm! hu hu...giúp...
  2. T

    bạn ơi bạn làm chương trình khung huấn luyện nhóm 4 trình sở rồi thì cho mình xin file khung...

    bạn ơi bạn làm chương trình khung huấn luyện nhóm 4 trình sở rồi thì cho mình xin file khung huấn luyện và tài liệu huấn luyện với! mình cũng đang phải làm mà chưa biết làm tn ...hu hu...hãy giúp mình nhé! cảm ơn bạn rất nhiều! làm ơn gửi vào mail giúp mình: yenhoaxdqn@gmail.com
scroll-topTop