Kết quả tìm kiếm

  1. A

    Dự án xây dựng trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải: ĐTM hay kế hoạch

    Xin ý kiến thảo luận của các thành viên ạ: Dự án trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải từ quá trình sản xuất xi măng (công xuất trạm khoảng 10MW ) thì phải lập ĐTM hay kế hoạch BVMT? Theo mình nghĩ thì đây là nhóm dự án nhiệt điện, và theo quy định của phục lục II nghị định 18 thì tất các các...
  2. A

    Về kế hoạch quản lý môi trường theo ĐTM đã được phê duyệt

    Xin anh chị e chỉ giáo với ạ: Theo mọi người thì đối với các dự án trong các khu công nghiệp sau khi phê duyệt báo cáo ĐTM có phải lập kế hoạch quản lý môi trường không ạ? (theo quy định tại khoản 2 Điều 16 - Nghị định 18/2015/NĐ-CP)
scroll-topTop