Kết quả tìm kiếm

 1. Y

  Ngày môi trường thế giới 5/6/2018

  Ngày 20/04/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT của về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, Nhằm kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa, Bộ Tài...
 2. Y

  Sau ngày 1/4/2018, cơ sở đã hoạt động thì làm thủ tục gì cho đúng với quy định

  Sau ngày 1/4/2018, cơ sở đã hoạt động thì làm thủ tục gì cho đúng với quy định. Nhờ mọi người chỉ dùm
 3. Y

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

  Ngày 29/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (mã hiệu QCVN 62-MT:2016/BTNMT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Môi trường. Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi...
 4. Y

  Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản

  Ngày 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 , Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Thông tư số 77/2015/ TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Ban hành kèm theo thông tư này là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy...
scroll-topTop