Kết quả tìm kiếm

  1. S

    giúp với!!

    Tình hình là mình đang phải làm bài tập để nộp, mà đang băn khoăn không biết chọn cách xl ntn. Mọi người cho mình hỏi, khí thải gồm SO2, CO, bụi thì nên xl cái nào trước bây jờ!!
scroll-topTop