Kết quả tìm kiếm

 1. D

  ĐTM trạm xử lý nước thải công nghiệp

  Trong ĐTM chỉ đề cập đến việc xây dựng các bể lắng để lắng nước thải trước khi thải ra môi trường. Hiện tại qua phân tích mẫu thì nước thải có tính a xít và nhiều sắt vượt quy chuẩn. ĐTM do bộ TN-MT duyệt nên việc điều chỉnh là rất nhiều thủ tục, phức tạp. Vây thì công ty mình nên điều chỉnh ĐTM...
 2. D

  ĐTM trạm xử lý nước thải công nghiệp

  Cho mình hỏi với. Hiện công ty mình đang triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản và đã có báo cáo ĐTM. Vậy khi mình tiến hành xây dựng công trình trạm xử lý nước thải công nghiệp để xử lý nước thải cho dự án trên có phải lập báo cáo ĐTM cho trạm XLNT không nhỉ( trong ĐTM lập năm 2008 của...
 3. D

  Đánh giá tác động môi trường hệ thống xử lý nước thải

  Cho mình hỏi với. Hiện công ty mình đang triển khai thực hiện dự án khai thác khoáng sản và đã có báo cáo ĐTM. Vậy khi mình tiến hành xây dựng công trình trạm xử lý nước thải công nghiệp để xử lý nước thải cho dự án trên có phải lập báo cáo ĐTM cho trạm XLNT không nhỉ( trong ĐTM lập năm 2008 của...
scroll-topTop