Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Hỏi về phí BVMT đối với chất thải nguy hại ở doanh nghiệp!!!

    Hôm nay em đi học môn quản lý CTNH ạ. Giáo viên có cho ra 1 câu khá khoai, em xin nhờ mọi người giúp đỡ... 1 Cty A ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH với Cty B. Sau 1 thời gian, Sở TNMT gửi công văn xuống Cty A truy thu phí BVMT đối với CTNH vì có 1 số loại CTNH Cty B không có đủ...
scroll-topTop