Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chống ngập đô thị bằng cách tăng diện tích thấm nước

    Để thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là đối phó với tình trạng ngập lụt trong thành phố, Việt Nam cần quy hoạch đô thị theo hướng tăng diện tích thấm nước, thay vì “bê tông hóa” như hiện nay – các chuyên gia về quy hoạch xây dựng cho biết trong hội thảo biến đổi khí hậu và phát triển đô...
scroll-topTop