Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Chưa có cam kết bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

    Mình có thắc mắc mong các bạn giải đáp giúp. Trong Kcn của mình có 1 doanh nghiệp thuê công ty môi trường làm bản cam kết bảo vệ môi trường (lúc này thì doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động). Tuy nhiên bản cam kết bvmt chưa được hoàn tất (chưa được phê duyệt) mà doanh nghiệp đó đã đi vào hoạt...
scroll-topTop