Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Xử lý nước ngầm nhiễm mặn Clorua

    Cả nhà cho mình hỏi là hiện tại ngoài phương pháp RO xử lý nước nhiễm mặn ra thì phương pháp dùng hạt trao đổi anion có khả thi không các bạn. Cụ thể là nước có nồng độ Cl- là 400 mg/l có thể đưa về <300mg/l được không các bạn.Àh ở đây công suất của mình thấp nữa chỉ có 2m3/h thôi nên không muốn...
scroll-topTop