Kết quả tìm kiếm

  1. Q

    Nhờ Tư Vấn Thiết Kế Bể Gạn Mủ Cao Su

    Mình đang làm đồ án thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành cao su (ở đây mình xử lý nước thải chế biến mủ nước thành bánh cao su (mủ Latex), nên COD và BOD khá cao). Cho mình hỏi là khi thiết kế bể Gạn Mủ cao su thì thời gian lưu nước là bao nhiêu? mình có đọc 1 tài liệu nói là thời gian lưu...
scroll-topTop