Kết quả tìm kiếm

 1. H

  cám Ơn bạn nhiều. Lâu lắm roài mới vào lại diễn đàn.

  cám Ơn bạn nhiều. Lâu lắm roài mới vào lại diễn đàn.
 2. H

  Cân bằng đổi công thức tính phí

  Công thức tính phí chuẩn là : Số tiền ( đồng ) = Lưu lượng (m3) x Nồng đô chất ô nhiễm (mg/l) x Mức phí (đồng/kg) Theo công thức này thì các thứ nguyên như m3 và l sẽ triệt tiêu và mg và kg sẽ triệt tiêu. Như vậy thì còn là ĐỒNG => Ok chưa bạn Còn như cthức của bạn đưa ra thì có sự quy đổi...
 3. H

  Đề thi môn Gis_Mapinfo tham khao!!

  Mà di làm kiếm tiền được mới lạ... Ho ho... Làm chơi thì được chứ kiếm tiền mà chi có những cái đon giản vậy thì chắc còn lâu..!
 4. H

  Đề thi môn Gis_Mapinfo tham khao!!

  Đề thi này dễ quá..!!
 5. H

  ( thắc mắc ) Chỉ số chất lượng môi trường nước .

  Công này chưa gặp....đánh giá chất lượng nước qua chỉ số WQI....!
 6. H

  Chỉ số chất lượng môi trường nước ?! WQI

  Chỉ số này đã được sử dụng làm cơ sở tính toán cho chất lượng nước sông Sài Gòn - Đồng Nai, Một số sông ở miền Tây. Và các đề tài nghiên cứu luận văn tiến sĩ, cao học... Cách tính dễ hiểu nhất là của Lê Trình... bạn có thể vào google search thêm thông tin WQI Lê Trình...!
 7. H

  Kiện Vedan có thành công không ?

  Làm gì có chuyện Vedan mà phá sản. Thị trường kinh doanh tại VIETNAM đối với VEDAN là rất nhỏ. VEDAN chủ yếu xuất hàng di nước ngoài (Nguon thu chính). Không chỉ riêng Về bột ngọt. Từ sau vụ VEDAN bị báo giới phanh phui thì Ajinomoto gần như chiếm lĩnh thị trường tại VIETNAM. Vụ Vedan còn...
 8. H

  Kiện Vedan có thành công không ?

  Lấy chứng cứ gì để kiện Vedan mấy pác. Về mặt tình cảm thì đúng là thấy thuơng xót cho những hộ nông dân tại ĐN, HCM, BR-VT. Đâu phải nói kiện là kiện mấy pác. Muon nó đền bù thiệt hại về tiền thì các bác nong dân phải dẫn chứ dc số tiền mà bị thiệt hại. Còn Viện Tài nguyên chỉ đánh giá mức độ...
scroll-topTop