Kết quả tìm kiếm

 1. M

  đề án bảo vệ môi trường của bệnh viện huyện

  Mình mới sưu tầm được cái đề án bảo vệ môi trường của một bệnh viện huyện. UP lên cho anh em tham khảo:012::clapping:
 2. M

  Các QCVN về môi trường đã được ban hành năm 2008

  Mình vừa đi dự hội thảo phổ biến 11 quy chuẩn môi trường của Cục kiểm soát ô nhiễm. Có ít tài liệu chia sẻ
 3. M

  Xin đề cương, kế hoạch chi tiết để xin kinh phí BVMT đối với Ban quản lý các khu công nghiệp

  Xin chào mọi người! Mình là thành viên mới trong diễn đàn, đang làm ở Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh. Do ban mới thành lập nên mảng môi trường còn khó khăn. Cho miihf hỏi trong diễn đàn có ai làm ở Ban quản lý KCN hay ai có đề cương chi tiết để xin kinh phí BVMT thì mail cho mình...
scroll-topTop