Kết quả tìm kiếm

  1. J

    Thu gom vận chuyển rác sinh hoạt

    Mấy anh chị ơi cho em hỏi nhờ cái này với. Chẳng là công ty em muốn thuê công ty môi trường của huyện để thu gom vận chuyển rác sinh hoạt của công ty. Nhưng công ty môi trường ở đây yêu cầu ngoài phí thu gom vận chuyển rác thì bên công ty em phải trả thêm phí đổ rác tại bãi rác của huyện nữa...
  2. J

    Hợp đồng thu gom xử lý CTNH

    Cho mình hỏi hiện nay công ty mình vẫn chưa được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (mặc dù đã làm hồ sơ đăng ký cách đây 2 năm) thì có được ký hợp đồng với công ty có giấy phép để thu gom xử lý CTNH không? Vì hiện nay số lượng CTNH bên mình cũng khá nhiều, nhưng khi liên hệ các công ty xử lý...
scroll-topTop